Norėdami užtikrinti mūsų patikimumą pateikiame Jums galimybę atsisiųsti ir peržiūrėti dokumentų kopijas, liudijančias teisėtą veiklą.

Norėdami užtikrinti mūsų patikimumą pateikiame Jums galimybę atsisiųsti ir peržiūrėti dokumentų kopijas, liudijančias teisėtą veiklą.

2. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo
registracijos pažymėjimas

Peržiūrėti ir atsisiųsti dokumentą (PDF)

3. Krovinių vežimo kelių transportu
profesinės kompetencijos pažymėjimas

Peržiūrėti ir atsisiųsti dokumentą (PDF)

4. Licencija išduota tarptautiniam krovinių vežimui
keliais už atlygį

Peržiūrėti ir atsisiųsti dokumentą (PDF)

5. Vežėjų automašinomis ir ekspeditorių civilinės
atsakomybės draudimo polisas

Peržiūrėti ir atsisiųsti dokumentą (PDF)